Turku Science Park – Turun tiedepuiston alue

Rakennustoimisto
Lundénin rakentamat High
Tech Centren neljä lasipintaista rakennusta,
joiden rinnalle on suunniteltu vielä
yksi rakennus. Vuonna 2017 valmistuu
Rakennustoimisto Lundénin rakentama
Turku Science Parkin vierailukeskus, joka
tarjoaa yrityksille uudenlaisen mahdollisuuden
tuotteidensa ja innovaatioidensa
esittelyyn. Lisäksi alueelle on rakentumassa
muiden rakennusliikkeiden toimesta Pohjolan
Omasairaala, Ammattikorkeakoulun
kampusprojekti sekä Turun uusi palloiluhalli.
Alueella toimii liki 400 yritystä ja yhteisöä
ja alueella käy työssä arviolta 18 000
ihmistä ja opiskelee yli 30 000 henkilöä.
Tohtoreita alueen yliopistoista valmistuu
vuosittain noin 200.
-Täydellä syyllä voidaan sanoa, että korkean
teknologian painopiste on pysyvästi
siirtynyt Turun itäiseen osaan Helsingin
väylän varteen, korostaa Juhani Lundén.
DataCity on syntynyt täysin yksityisen
innovaation pohjalta. Alue ei syntynyt
Turun kaupungin strategisen suunnittelun
tai kaavoituksen pohjalta, vaan se
syntyi ilman kaupungin ja valtion tukea.
Neuvotteluja käytiin mm. kaikkien kolmen
korkeakoulun, Turun kaupungin, Nokian ja
lukemattomien yksityisten yritysten kanssa.
Tässä vaiheessa Juhani Lundénin avuksi
tuli markkinointiin pitkäaikainen yhteistyökumppani
Jussi Kaisti sekä rahoitus- ja
markkinointitoimenpiteisiin silloinen KOP:n
aluejohtaja Juhani Leppä. Kolmen Jussin
”kopla” vei yhdessä projektia eteenpäin.

 • Vaikka Teknologiakeskus syntyi yksityisen
  innovaation pohjalta, on hankkeen toteutuksessa
  Turun kaupunki ollut monella
  tapaa myötämielinen. Esimerkiksi vanha
  Silon tontti, jolle DataCity rakennettiin
  oli teollisuustontti, jonka rakennusoikeus
  oli määritelty niin, että koko tontti oli
  rakennusalaa ja vain räystäskorkeus oli
  määritelty. Silloinen asemakaava-arkkitehti
  Risto Tilus tulkitsi, että korkean teknologian
  toiminnot voitiin katsoa nykyaikaiseksi
  teollisuudeksi eikä kaavamuutoksia tai
  poikkeamislupia tarvittu. Tämä luonnollisesti
  nopeutti merkittävästi hankkeen
  toteutusaikataulua, sanoo Lundén.