Wallac Oy – hienoteknologian rakentamista jo 1980-luvulla

Wallac Oy on 1950-luvulla Turkuun perustettu teknologiayritys. Koko toimintansa ajan Turussa on valmistettu tarkkoja mittalaitteita, ja tänä päivänä laitejärjestelmät yhdessä kemiallisten reagenssien ja ohjelmistojen kanssa muodostavat tuoteratkaisuja, joita Wallac toimittaa terveyden alan asiakkailleen ympäri maailman,

Rakennustoimisto Lundén Oy rakensi oman toimitalonsa Lemminkäisenkadun ja Tietokadun alueelle vuonna 1980. Tontti oli kuitenkin Lundénin tarkoitukseen suuri ja jäljellä oli huomattava käyttämätön rakennusoikeus. Samaan aikaan alkoi yhteistyö Wallac Oy:n kanssa, lopputuloksena Wallac Oy:n ottaen käyttöön Rakennustoimisto Lundénin toimitalon ja Lundénin rakentaessa Wallacille uudisrakennuksen toimitalon yhteyteen. Näin alkoi vuosikymmenen kestänyt rakentaminen Wallac Oy:n tilatarpeen tyydyttämiseksi. Rakentamisvaiheita oli kaikkiaan kahdeksan.